Vytlačiť

Povýšenie členov DHZ Horné Hámre

Pri príležitosti osláv 80. výročia založenia DHZ Horné Hámre bolo vykonané mimoriadne povýšenie aktívnych členov DHZ a členov, ktorí sa v posledných rokoch zaslúžili o rozvoj nášho hasičského zboru.

Rozkazom veliteľa DHZ č. 1 boli mimoriadne povýšení títo členovia:

Vrchný hasič

 • Miriam Bartková
 • Renáta Beihofnerová
 • Miriam Lichnerová
 • Ivana Shubertová
 • Vladimíra Oslancová

Rotník

 • Adam Jágerský
 • Milan Mokrý
 • Patrik Štefanka
 • Rastislav Jágerský

Nadrotník

 • Martin Gulaša
 • Tomáš Lipjansky
 • Petra Čaradová
 • Iveta Štefančová
 • Miroslava Jelemenská

 

Rozkazom Veliteľa ÚvZ DPO Žiar nad Hronom boli mimoriadne povýšení títo členovia:

Mladší zbormajster

 • Michal Lipjansky

Starší zbormajster

 • Roman Fusatý
 • Erik Jelemenský
 • Ján Oslanec
 • Stanislav Pittner

 

V Horných Hámrach 3.11.2012


 

Štatút o povyšovaní členov DHZ

 

Sponzori