Vytlačiť

Darujte 2% z dane

Je tu zase čas v roku, kedy všetci môžeme rozhodnúť kde a na aký účel bude vynaložená  aspoň časť z našich daní.  Dobrovoľný hasičský zbor Horné Hámre sa rozhodol pre zachovanie a rozvoj činnosti využiť túto možnosť a požiadať Vás o 2% z Vašich daní.

Všetky finančné prostriedky ktoré nám budú poukázané, použijeme výhradne na rozvoj a podporu nášho dobrovoľného zboru, na účasť na hasičských súťažiach a akciách a na organizáciu kultúrnych podujatí v obci. Súťaží sa z našej obce zúčastňuje tým mužov a žien a pravidelne dosahujeme výborné výsledky. Bez finančných prostriedkov nie je možné, aby sme mohli ďalej pokračovať a venovať sa ďalšiemu rozvoju hasičskej činnosti nás a našej mládeže.    

Venovaním 2% z Vašej zaplatenej dane aj vy môžete podporiť Dobrovoľný hasičský zbor Horné Hámre. Veríme, že takýmto spôsobom podporíte naše aktivity  a budete sa tak aj vy spolupodieľať na ďalšom úspešnom rozvoji hasičstva v našej obci, ktorého existencia  je závislá od darov a finančných príspevkov.

Za pomoc sme všetkým zúčastneným zo srdca vďační,

výbor DHZ Horné Hámre .

Potrebné tlačivá:

Vyhlásenie 2% a 3% zaplatenej dane

Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa

Vyplnené tlačivá odovzdajte členom výboru DHZ Horné Hámre, prípadne osobne na Obecný úrad Horné Hámre, najlepšie do 21.4.2013. Na vyhlásenie poprosíme ceruzkou napísať "DHZ", nakoľko to bude riešené prostredníctvom občianskeho združenia TJ Klas Horné Hámre.

 

 

Sponzori